Popularyzacja nauki

Konferencja „Czy Polki wybiły się na niepodległość?” – 30.11.2018
IMG_9643Z okazji setnej rocznicy uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce Fundacja ODA wraz z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie zorganizowała konferencję, której celem było zwrócenie uwagi na współczesną sytuację Polek. Uczniowie wspólnie z nauczycielami i prelegentami zastanawiali się, na ile postulaty i strategie kobiet sprzed stu lat są aktualne i przed jakimi wyzwaniami stoją obecnie kobiety w Polsce.

IMG_9664Patronat naukowy nad wydarzeniem objęła prof. dr hab. Małgorzata Fuszara – dyrektor Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, patronat honorowy – Starosta Wołomiński i Burmistrz Wołomina, a medialny – tygodnik Wieści Podwarszawskie. Konferencja odbyła się 30 listopada w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie. Wzięli w niej udział uczniowie i uczennice ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego, nauczyciele, przedstawiciele miejskich instytucji publicznych, a także mieszkanki Wołomina, które w ostatnich latach zostały laureatkami konkursu „Wołomińskie Magnolie”. Swoją obecnością spotkanie uświetniła Halina Wodiczko, chórzystka Filharmonii Narodowej, związana z wołomińską Izbą Muzealną Wodiczków. Danuta Michalik, prezes Fundacji ODA, witając gości, nawiązała do działalności Zofii Nałkowskiej, mieszkanki Wołomina, pisarki, publicystki, działaczki walczącej o prawa kobiet, której hasło „Chcemy całego życia” pozostaje aktualne.Więcej… Galeria

Konferencja „Jak być osobą przedsiębiorczą w Polsce?” – 23.11.2017
IMG_2393IMG_2390W dniu 23 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie odbyła się Konferencja naukowa pt. „Jak być osobą przedsiębiorczą w Polsce?” Współorganizatorem Konferencji była Fundacja ODA z Wołomina. Obie placówki organizują co roku jedno takie wydarzenie naukowe dla uczniów z całego powiatu wołomińskiego. W 2015 r., we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Ostrołęce, zorganizowana była Konferencja naukowa „Czy warto być aktywnym obywatelem?”, w 2016 r. z Wydziałem Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie Konferencja naukowa pt.: ”Co każdy konsument wiedzieć powinien?”. Tegoroczna konferencja została zorganizowana we współpracy z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Poprzedził ją XI Powiatowy Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości pt. ”E-Powiat” oraz projekt badawczy pt. ”Analiza potencjału przedsiębiorczego uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica w Wołominie”. Więcej…

Dzień przedsiębiorczości – 26.04.2017
20170426_122649Dzień Przedsiębiorczości 2017 to jednodniowe wizyty uczniów w przedsiębiorstwach, urzędach i organizacjach pozarządowych organizowane po raz 14 przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Fundacja ODA corocznie zaprasza w tym dniu uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica w Wołominie, którzy mogą zapoznać się z funkcjonowaniem organizacji pozarządowej, jej celami statutowymi i możliwościami włączenia się młodzieży w te działania. Uczniowie byli szczególnie zainteresowani prawnymi i ekonomicznymi aspektami działania Fundacji ODA, a także działalnością fundacji na rzecz lokalnej społeczności. Dni Przedsiębiorczości odbywają się pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

X Powiatowy Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości „Nasz powiat” – 23.11.2016
img_0393Finał X Powiatowego Konkursu Wiedzy z Przedsiębiorczości „NASZ POWIAT” odbył się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica. Patronat nad konkursem objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Wołomiński, Powiatowy CECH Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie, Fundacja ODA, Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie, Tygodnik „Wieści Podwarszawskie”. Celem konkursu było rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania swoim regionem, jego historią oraz zachęcenie do obserwacji zmian jakie w nim zachodzą, zwrócenie uwagi na uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze, historię oraz walory turystyczne powiatu wołomińskiego. Przez wybór tegorocznego hasła organizatorzy pragnęli rozbudzić w uczestnikach lokalny patriotyzm oraz przybliżyć sylwetki znanych osób związanych z powiatem wołomińskim. Nagrody dla uczestników konkursu ufundował Starosta Wołomiński. W konkursie wzięło udział ogółem 562 uczniów. Byli to uczniowie z 10 szkół ponadgimnazjalnych – w tym 9 szkół ponadgimnazjalnych powiatu wołomińskiego i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie – oraz 3 gimnazjów. Więcej…

Konferencja „Co każdy konsument wiedzieć powinien” – 09.11.2016
img_0021W dniu 09.11.2016 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica w Wołominie odbyła się Konferencja pod hasłem „Co każdy konsument wiedzieć powinien?” zorganizowana we współpracy z Fundacją ODA. Jej cel to zapoznanie się z prawami konsumenta i ochrony konsumentów, ale też skłonienie uczniów do refleksji na temat globalizacji polskiej gospodarki i krytycznego odbioru reklam. Oprócz uczniów IV LO na sali znaleźli się przedstawiciele siedmiu szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami WOS-u z całego powiatu.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Starosta Wołomiński Kazimierz Rakowski, Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, a patronat merytoryczny – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW dr hab. prof. SGGW Jarosław Gołębiewski. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły „Wieści Podwarszawskie”. Panią Burmistrz na Konferencji reprezentowała Sekretarz Gminy, pani Małgorzata Izdebska. Więcej… Galeria

Dzień przedsiębiorczości – 20.04.2015
ZUlotka okazji Dnia Przedsiębiorczości 20 kwietnia uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie odwiedzili Izbę Muzealną Wodiczków. Jest to już trzynasta edycji programu organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jej celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Podczas wizyty w Izbie młodzież dowiedziała się, na przykładzie działania Fundacji ODA, jak zakłada się fundację i jak istotne jest określenie szczytnego celu, który fundacja zamierza realizować poprzez swoje działania. Uczniowie mogli przyjrzeć się z bliska, jak działa fundacja non profit – poznali zagadnienia towarzyszące przygotowaniu wydarzenia kulturalnego: pozyskiwanie środków finansowych, jego organizacja i promocja. Zapoznali się również z dokumentacją, która stanowi istotny element działań fundacji – statutem i dokumentacją księgową. Na przykładzie konkretnych wydarzeń, które mają miejsce w Izbie, przekonali się o tym, jak istotne znaczenie ma pomoc wolontariuszy wspomagających pracę osób pełniących w fundacji role edukatora, konferansjera, administratora, szefa projektu. Galeria

Konferencja „Czy warto być aktywnym obywatelem?”
IMG_048312.10.2015r. w Zespole Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica w Wołominie odbyła się Konferencja pod hasłem „Czy warto być aktywnym obywatelem?” zorganizowana we współpracy z Fundacją ODA. Konferencja służyła nie tylko przyjrzeniu się polskiej samorządowej działalności ostatnich 25 lat, ale przede wszystkim skłonieniu młodych ludzi do refleksji nad własnym miejscem w społeczeństwie obywatelskim. Więcej… Galeria
 

Dzień przedsiębiorczości – 25.03.2015
Folder_ikonaW ramach dwunastej edycji programu organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości 25 marca 2015 r. Fundacja ODA gościła pięcioro uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica. W czasie kilkugodzinnych zajęć uczniowie dowiedzieli się, jaką rolę w rozwiniętym społeczeństwie obywatelskim pełnią organizacje pozarządowe, jakim wymaganiom należy sprostać, aby powołać fundację do życia i jak należy ją prowadzić. Mogli się przekonać, że współpracę z fundacją mogą rozpocząć w każdej chwili jako wolontariusze, a w przyszłości mogą znaleźć tu zatrudnienie. Na tym konkretnym przykładzie dowiedzieli się, że Fundacja stwarza możliwość realizacji swoich życiowych pasji i zainteresowań. Działania fundacji realizując szczytne cele integrują lokalną społeczność dla wspólnego działania, jakim jest dobro wspólne.
Projekt pod nazwą „Dzień Przedsiębiorczości” jest objęty honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Zespół Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica w Wołominie posiadający certyfikat Szkoły Przedsiębiorczości, co roku bierze udział w tym wydarzeniu, bo jest to okazja, aby młodzież zweryfikowała swoje marzenia zawodowe z rzeczywistością.

VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości – 10.12.2014
PrzedsiebiorczoscHasło przewodnie konkursu to: „NASZ POWIAT – NASZ WYBÓR”. Fundacja ODA, wraz z innymi jednostkami i organizacjami (Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Wołomiński, Powiatowy CECH Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie, SKOK Wołomin, Radio Fama, Dwutygodnik „Dobry Znak”) objęła patronat nad konkursem. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na zasady wyborów do samorządu oraz uprawnień i zadań poszczególnych organów jednostek administracji samorządowej, zaangażowanie młodzieży do aktywności w środowisku lokalnym, rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią swojego regionu oraz zachęcenie do obserwacji zmian jakie w nim zachodzą. W konkursie wzięło udział ogółem 526 uczniów (uczniowie z 8 szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie powiatu wołomińskiego i 4 gimnazjów). Więcej… 

Sesja naukowa „Od symfonii do belcanta, Bohdan Wodiczko, artysta wszechstronny” – 19.03.2013
baner-150x150Od symfonii do belcanta – taką podróż odbyli uczestnicy sesji naukowej, odbywającej się w I LO im. W. Nałkowskiego w Wołominie. Do tej naukowej podróży zainspirowała organizatorów postać Bohdana Wodiczki – wybitnego dyrygenta i pedagoga, który swoje korzenie ma właśnie w Wołominie.
Sesja odbyła się 19 marca 2013 roku, a jej program był niezwykle bogaty. Swoje wystąpienie miał między innymi pani Danuta Michalik, prowadząca Izbę Muzealną, poświęconą rodzinie Wodiczków. Następnie uczniowie I LO – Olga Kaczyńska, Konrad Rowicki i Paula Panufnik – zaprezentowali postać Bohdana Wodiczki, koncentrując się na jego międzynarodowej karierze. Korzystając z materiałów muzealnych, tj, telegramy, czy listy, jakie Wodiczko przesyłał do rodzinnego domu, a także wspierając się fragmentami biograficznego filmu o artyście, uczniowie zrekonstruowali atmosferę pracy Wodiczki w Reykiaviku, gdzie był dyrygentem i reformatorem życia muzycznego. Biorący udział w sesji mieli również możliwość wysłuchania wspomnień o artyście, które snuli jego uczniowie oraz żona – Halina Wodiczko.
Uwieńczeniem sesji był koncert zaproszonych przez Tadeusza Deszkiewicza muzyków z Włoch, tworzących Amaduzzi Peli Duo.
Z całą pewnością sesja przybliżyła jej uczestnikom niezwykłe losy rodziny Wodiczków. Stała się zapewne także impulsem do poszukiwania kolejnych niezwykłych osób, które wywodzą się z wołomińskiej ziemi (informacja ze strony Liceum Ogólnokształcącego im. W. Nałkowskiego w Wołominie). Więcej: Strona Urzędu Miasta Wołomin  Więcej: Życie powiatu Galeria

Powrót

Komentarze są wyłączone.