Wieczór Niepodległościowy – 11.11.2016

15Zgodnie z 5-letnią tradycją w Dniu Święta Niepodległości Izba Muzealna Wodiczków zgromadziła wielu przybyłych gości na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Zaproszeni goście i artyści – chór Cantus Cordis pod dyrekcją Władysława Chanasa – zostali udekorowani biało-czerwonymi kokardami narodowymi. Zostały one przygotowane na warsztatach tworzenia kokard narodowych, w których wzięli udział sympatycy Izby oraz uczniowie klasy Id z Gimnazjum nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie. Pomieszczenia Izby również zostały przybrane w barwy narodowe. Ozdobiły je również obrazy autorstwa Elżbiety Rączki przedstawiające sceny z pól bitewnych oddziałów polskich walczących o wolną ojczyznę. Gościem szczególnym, zajmującym podczas koncertu honorowe miejsce, był Wódz Naczelny Marszałek Polski Józef Piłsudski, w którego rolę, nie po raz pierwszy zresztą, wcielił się pan Karol Małolepszy.

17-1Danuta Michalik i Leszek Patejuk przywitali zebranych w Izbie gości, między którymi byli przedstawiciele władz miejskich – wiceburmistrz pan Robert Makowski oraz panie Marta Maliszewska, skarbnik Gminy Wołomin, i Edyta Malinowska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Edukacji i Sportu. Leszek Patejuk przedstawił występujący już po raz drugi w Izbie chór, który jest reprezentacyjną sekcją Miejskiego Domu Kultury w Wołominie oraz jego dyrygenta, pan Władysława Chanasa. W chórze występują pasjonaci, dla których wspólne śpiewanie jest radością, a doskonalenie kunsztu śpiewaczego życiowym celem. Jako że chór powstał w 1992 r. Leszek Patejuk wspomniał o zbliżającym się jubileuszu 25-lecia jego istnienia.

Na początku koncertu na stojąco odśpiewano „Rotę” wykonaną publicznie po raz pierwszy 15 lipca 1910 r. Prowadząc zebranych przez przygotowany na ten wieczór repertuar Leszek Patejuk przybliżał zebranym okoliczności powstania pieśni przygotowanych przez chór. W przygotowanym na ten wieczór repertuarze znalazły się pieśni:
   Pieśń Konfederatów Barskich
   My pierwsza brygada
   Marsz strzelców
   Piechota
   Przybyli ułani
   Wojenko, wojenko
   Rozkwitały paki białych róż
   Ej, dziewczyno, ej niebogo
   Ostatni Mazur

1328Miłym akcentem podczas koncertu była mała dziewczynka, która z wdziękiem i powagą wręczała gościom i śpiewającym w chórze biało-czerwone flagi. Po zakończeniu występu chóru przyszła kolej na niespodziankę. Był nią pan Witold Denis, który przyjął zaproszenie Danuty Michalik i przybył do Izby z akordeonem. Jego akompaniament bardzo ożywił dalszą część wieczoru, kiedy zebrani w Izbie goście, wraz z członkami chóru Cantus Cordis, wyśpiewali z wielkim zapałem utwory zawarte w przygotowanych na ten wieczór śpiewnikach. Nie zabrakło także instrumentalnego akompaniamentu, który zapewnili członkowie chóru – na gitarze Elżbieta Suska (sopran) i na organkach Tadeusz Gołębiewski (bas). Dzięki pomocy Marka Tkaczyka udało się zaśpiewać również pieśń „Za Niemnem hen precz”. Śpiewniki i biało-czerwone flagi przygotował pan Karol Małolepszy, członek Zarządu Powiatu, którego wielką pasją jest śpiewanie. On także, w roli Józefa Piłsudskiego, zabrał głos i podziękował za wspólny udział w wieczorze upamiętniającym odzyskanie niepodległości podkreślając znaczenie tego doniosłego, historycznego wydarzenia. Muzyka akordeonowa towarzyszyła do końca tego wieczoru – również rozmowom, które, po zakończeniu wspólnego śpiewania, prowadzono przy kawie i herbacie. Niektórych gości porwała wręcz do tańca.

To wydarzenie, będące częścią projektu realizowanego przez Fundację ODA pt. „Prowadzenie działań wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego Wołomina” wspieranego przez Urząd Miejski w Wołominie., na pewno pozostanie na długo w pamięci zebranych. Galeria

Komentarze są wyłączone.