Wyniki konkursu „Wołomińskie Magnolie”

Spośród wielu kandydatek zgłoszonych do konkursu zostało wyłonionych 10 inspirujących kobiet Wołomina.
1. Helena Baronicz – poetka, zafascynowana człowiekiem, życiem i światem. Uprawia typowo kobieca poezję, której urokiem jest wysoka kultura słowa i naturalna wytworność. Jej wiersze są często refleksją nad życiem, szczęściem i miłością. Działalność pani Heleny może być inspiracją dla wszystkich kobiet, aby żyły pełnia życia i pielęgnowały najważniejsze wartości.
2. Teresa Bednarek – właścicielka wołomińskiej „Ryby”. Zorganizowała setki wystaw i koncertów promujących wołomińskich artystów. Legendą Wołomina stały się też Babskie Czwartki czy Śniadania Mistrzów. Mocno zaangażowana jest też w sprawy przyrody Wołomina. Działalność pani Teresy może być inspiracją dla osób pracujących w kulturze, aby wspierały działalność amatorów i inspiracją dla kobiet biznesu, aby angażowały się w sprawy miasta.
3. Magdalena Filaber – w fundacji Mamy Wołomin i w Klubie Mama wspiera najmłodszych mieszkańców naszego miasta i ich rodziny, z sukcesem integruje młode mami=y i rozwija wrażliwość dzieci. Działalność pani Magdy może być inspiracją dla aktywnych kobiet, aby, zostając mamą, nie rezygnowały z aktywności zawodowej i pracy na rzecz społeczności lokalnej.
4. Anna Kornacka – pianistka i pedagog. Z zaangażowaniem wspiera działalność kulturalna w Wołominie. Inicjuje koncerty muzyczne dla dzieci propagując muzykę klasyczną. Aktywnie działa w wołomińskich organizacjach pozarządowych i szkołach. Działalność pani Anny może być inspiracją dla artysty i artystów, aby, osiągając sukces zawodowy, znaleźli czas na dzielenie się swoją pasją z innymi.
5. Danuta Muszyńska – przedstawicielka wołomińskich mediów, która w swojej firmie stworzyła przestrzeń dla promocji lokalnych instytucji, organizacji pozarządowych i firm. Działalność pani Danuty to inspiracja dla przedsiębiorczych młodych kobiet, aby nie bały się realizować we własnym biznesie.
6. Renata Naczaj – pasjonatka i trenerka sportów walki o niezwykłej sile charakteru i niezłomności. Jej wychowankowie odnoszą sukcesy w Polsce i na świecie. Działalność pani Renaty to inspiracja dla sportowców i organizatorów zajęć sportowych, aby wytrwale dążyli do celu i aby sukcesy ich uskrzydlały.
7. Luiza Rawska – zaangażowana w sprawy organizacji pozarządowych i działających w sferze ochrony przyrody, organizatorka zbiórek dla osób potrzebujących i wydarzeń integrujących różne lokalne środowiska. Działalność pani Luizy to inspiracja dla kobiet chcących pomagać potrzebującym, działać w dziedzinie ochrony przyrody i integracji społecznej.
8. Barbara Stasiszyn – w swojej „Szansie” stworzyła przyjazne miejsce i z uporem i determinacją realizuje swoją misję dając dzieciom i młodzieży poczucie bezpieczeństwa. Działalność pani Barbary to inspiracja dla kobiet i wychowawców, którzy swoi podopiecznym chcą dać podobną szansę.
9. Kamila Suska – artystka i logopeda pracująca z dziećmi autystycznymi. Twórcza i niespokojna, ciągle w biegu, ciągle w poszukiwaniu czegoś nowego. Działalność pani Kamili to inspiracja dla młodych,, twórczych kobiet, aby konsekwentnie realizowały swoje marzenia zawodowe i artystyczne, łącząc to z najważniejszą rolą – bycia mamą.
10. Anna Ślusarz – nauczycielka wołomińskiego Ekonomika. Organizatorka kilkudzieięciu wydarzeń turystycznych promujących wołomińską historię. Wraz z młodzieżą uczestniczy w ogólnopolskich rajdach promując lokalne dziedzictwo i w ten sposób buduje pozytywny wizerunek Wołomina. Działalność pani Anny to inspiracja dla kobiet pracujących z młodzieżą, aby, rozbudzając ciekawość świata, pamiętali o uczeniu miłości do swojej małej ojczyzny.

Komentarze są wyłączone.