Michał Klubiński

Michał KlubinskiMichał Klubiński urodził się w 1983 r. w Warszawie. Jest muzykologiem, krytykiem muzycznym, organizatorem życia muzycznego. Ukończył studia magisterskie w Instytucie Muzykologii UW (z wynikiem celującym), gdzie obecnie przygotowuje doktorat o pismach muzycznych Zygmunta Mycielskiego. W 2001 r. zdobył I nagrodę w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Artystycznej – w sekcji muzyki. W roku akademickim 2008/2009 był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Interesuje się muzyką XX wieku i nową, muzyką w totalitaryzmach, judaistyką muzyczną, związkami pomiędzy muzyką a literaturą. Publikuje w „Ruchu Muzycznym”, „Zeszytach Literackich” i „Odrze”. Od 2005 r. współpracuje z wybitnym muzykologiem, prof. Michałem Bristigerem, m.in. jako sekretarz redakcji czasopisma internetowego o muzyce żydowskiej „Muzykalia/Judaica” (www.demusica.pl). W latach 2008-2010 członek zarządu Koła Młodych ZKP, z ramienia którego koordynował Festiwal Młodych Kompozytorów Chopin.Transgresje oraz liczne koncerty muzyki współczesnej, powołał także do życia Scontri Ensemble (obecnie Warsaw Contemporary Ensemble). Był asystentem wybitnej chopinistki, prof. Reginy Smendzianki, przy kierowanym przez profesor cyklu wieczorów artystycznych w Narodowym Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Jako prelegent i moderator poprowadził kilkadziesiąt koncertów i dyskusji panelowych, m. in. relacjonowanych przez Program 2 Polskiego Radia. Hobbystycznie przygotowuje spektakle literacko-muzyczne (Chopin – Media – Impromptus, Chopin – Rafael fortepianu, W mojej ojczyźnie… Litwa Czesława Miłosza). Jako konsultant muzykologiczny współpracował z Muzeum Historii Żydów Polskich, m.in. przygotowując omówienie do programu uroczystego, zamkniętego koncertu w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim (uroczystość pod patronatem i w obecności Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego w 2013 r.). Funkcję konsultanta pełnił także w spektaklach prof. Jerzego Jarockiego („Miłość na Krymie” Mrożka z muzyką Stanisława Radwana, Teatr Narodowy, 2007) oraz Adama Biernackiego (opera „Bunt żaków” Szeligowskiego, Teatr Wielki – Opera Narodowa, 2008). Uczestniczył również w działaniach teatralnych prof. prof. Haliny i Jana Machulskich oraz prof. Macieja Wojtyszki. Obecnie na wydanie czeka jego książka o Bohdanie Wodiczce. W latach 2014-2015 pracownik Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej (Pałac Krasińskich), gdzie opracował Archiwum Zygmunta Mycielskiego, czego efektem jest przygotowywany do wydania katalog.

Komentarze są wyłączone.