Michał Klubiński

Michał-Klubinski-2Urodzony w Warszawie. Muzykolog i publicysta muzyczny. Absolwent studiów magisterskich w Instytucie Muzykologii UW, gdzie aktualnie przygotowuje doktorat poświęcony myśli o muzyce Zygmuncie Mycielskiego. W latach 2005-2016 pozostawał w kręgu uczniów wybitnego polskiego muzykologa, prof. Michała Bristigera, współpracując przy jego licznych inicjatywach naukowych i wydawniczych. Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019), Stypendium Artystycznego m. st. Warszawy (2017), Stypendium z Funduszu im. Jana i Suzanne Brzękowskich na pobyt naukowy w Paryżu (2016) oraz programu badawczego Muzyczne Białe Plamy (Instytut Muzyki i Tańca, 2017). Do jego zainteresowań badawczych należy: myśl o muzyce, historia wykonawstwa muzycznego, w szczególności historia dyrygentury od XIX wieku, judaistyka muzyczna, związki muzyki z literaturą i polityką, korespondencja muzyczna. W latach 2008-2016 współredaktor (z prof. Michałem Bristigerem, prof. Haliną Goldberg i dr. Antonim Buchnerem) czasopisma naukowego o muzyce żydowskiej Muzykalia / Judaica, od 2018 współredaguje czasopismo „Kamerton”, poświęcone Zygmuntowi Mycielskiemu. Od 2012 stały współpracownik „Ruchu Muzycznego”, gdzie publikuje opracowania źródeł recenzje m. in. z koncertów Filharmonii Narodowej oraz znanych festiwali muzycznych.

Członek-kandydat Związku Kompozytorów Polskich (w latach 2008-2010 członek zarządu Koła Młodych ZKP), gdzie koordynował liczne koncerty muzyki nowej oraz Festiwal Młodych Kompozytorów Chopin. Transgresje. W zakresie organizacyjno-programowej współpracował także z z wybitną chopinistką, prof. Reginą Smendzianką, w jej cyklu wieczorów artystycznych w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Jako organizator i konsultant współpracował m. in. z: Teatrem Narodowym (asystent muzyczny przy spektaklu Jerzego Jarockiego Miłość na Krymie), Teatrem Wielkim-Operą Narodową, Muzeum Historii Żydów POLIN, Austriackim Forum Kultury, Orkiestrą Sinfonia Varsovia.

Szczególnym polem działalności Michała Klubińskiego w ostatnich latach jest upamiętnianie postaci Bohdana Wodiczki. Na tym polu współpracuje stale z Fundacją Oda – Izbą Pamięci Rodziny Wodiczków w Wołominie, był inicjatorem konferencji poświęconej dyrygentowi (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), dorocznych spotkań nad grobem dyrygenta na Powązkach Wojskowych, autorem artykułów o dyrygencie, wykładów, referatów oraz audycji radiowych. Jego książka Bohdan Wodiczko. Dyrygent wobec nowoczesnej kultury muzycznej (Universitas, Kraków 2017), pierwsza pełna monografia artysty, została w tym roku nagrodzona w Konkursie im. ks. Prof. Hieronima Feichta (org. Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich), w 2018 roku zaś uzyskała nominację do prestiżowej Nagrody im. Norwida (w dziedzinie muzyki).

W latach 2013-2016 Michał Klubiński był pracownikiem Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie, gdzie uporządkował i skatalogował spuściznę Zygmunta Mycielskiego (Katalog Archiwum Zygmunta Mycielskiego, Warszawa 2017). Aktualnie przygotowuje kompletne wydanie korespondencji Zygmunta Mycielskiego z najsłynniejszą pedagog kompozycji XX wieku – Nadią Boulanger.

Fascynuje go plakat polski, praktyki teatralne, a także wszystko co kulturalne.

Komentarze są wyłączone.