Wołomińskie Towarzystwo Śpiewacze Echo

Echo
Wołomińskie Towarzystwo Śpiewacze ECHO powstało w 1925 r. Działało przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Wołominie. Wojna przerwała jego działalność i dopiero po 60-letniej przerwie ECHO zostało reaktywowane. Pomysłodawcą kontynuacji wołomińskich tradycji śpiewaczych był pan Andrzej Wojakowski – pierwszy flecista Teatru Wielkiego w Warszawie, zasłużony dla kultury polskiej, założyciel Wołomińskiej Orkiestry Dętej.

Reaktywowane w 2000 r. ECHO kontynuuje cele wyznaczone przez ECHO z początku XX w. pielęgnując spuściznę naszych przodków, przekazując cenne wartości zawarte w polskiej pieśni patriotycznej towarzyszącej Polakom przez wieki w modlitwie i walce, w pieśni ludowej śpiewanej przy pracy i podczas zabawy. ECHO prezentuje również dorobek światowej klasyki sakralnej i świeckiej. Członkowie chóru, poza zamiłowaniem do śpiewu zbiorowego, w czasie prób czy koncertów, znajdują chwile radosnego wytchnienia od szarej codzienności, doświadczają wspaniałych doznań artystycznych obcując z muzyką. Chór bierze udział w uroczystościach lokalnych oraz krajowych o charakterze patriotycznym, religijnym i świeckim. Utrzymuje stały kontakt z Polonią Lwowską i Wileńską. Dwukrotnie wziął udział w obchodach Dni Polskich w Wiedniu. Występuje na festiwalach, przeglądach chórów, gdzie zdobywa nagrody i wyróżnienia. Ważnymi wydarzeniami, w których uczestniczyło ECHO, były:

  • oprawa Mszy Świętej w czasie wizyty Jana Pawła II w Radzyminie w 1999 r.,
  • udział w Kongresie Ekumenicznym na Zamku w Warszawie,
  • udział w obchodach rocznicowych „Solidarności” na Pl. Piłsudskiego w Warszawie.

Echo_2

ECHO wykonywało wielokrotnie pop-oratorium Miłosierdzie Boże oraz Kantatę Maryjną, skomponowaną przez Z. Małkowicza, z towarzyszeniem solistów i orkiestry Lumen. Brało udział w Gali Operetkowej z solistami i orkiestrą Sinfonia Nova.

W repertuarze chóru znajdują się:

  • utwory sakralne: Msza Koronacyjna W.A. Mozart, Alleluja G.F. Händel , Panis Angelicus C. Franc, Ave Verum W.A. Mozart, Laudate Dominum W.A. Mozart, Msza J. Maklakiewicz, Adoramus te F. Roselli, Psalmy M. Gomółka,
  • utwory Maryjne i kolędy
  • utwory ludowe: Matulu moja E. Bury, Nie chcę cię Kasiuniu opr. S. Wachowicz itp.
  • pieśni patriotyczne, legionowe.

Wołomińskie Towarzystwo Śpiewacze ECHO wykonując różnorodny repertuar pragnie dotrzeć do różnych środowisk, przekazując w ten sposób dziedzictwo kulturowe naszego narodu i europejskie bogactwo muzyki chóralnej. Dyrygentem chóru jest Andrzej Wojakowski, akompaniuje Mateusz Wojakowski.

Komentarze są wyłączone.