Michał Klubiński

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUrodzony w 1983 r. w Warszawie. Muzykolog, doktorant na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Muzykologii), publicysta muzyczny i edytor. Absolwent (z wynikiem celującym) tejże placówki. Zajmuje się myślą o muzyce, korespondencją oraz kontekstami biograficznymi i politycznymi dzieła Zygmunta Mycielskiego, historią XIX- i XX-wiecznej dyrygentury, związkami między muzyką a systemami totalitarnymi, judaikami muzycznymi, postacią Bohdana Wodiczki. Wieloletni współpracownik wybitnego polskiego muzykologa, Michała Bristigera, prof. emerytowanego Instytutu Sztuki PAN. Autor książki Bohdan Wodiczko. Dyrygent wobec nowoczesnej kultury muzycznej (Universitas, Kraków 2017), nagrodzonej w Konkursie im. ks. Hieronima Feichta (org. Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, 2019), nominowanej do Nagrody im. C. K. Norwida w dziedzinie muzyki (org. Sejmik Województwa Mazowieckiego, 2018), oraz dwóch części tomu 24 Katalogu Rękopisów Biblioteki Narodowej: Archiwum Zygmunta Mycielskiego (BN, Warszawa 2017, 2022). Uczestnik międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych. Wieloletni asystent programowo-organizacyjny w cyklu koncertów prof. Reginy Smendzianki, odbył również praktykę w zakresie muzyki w teatrze pod kierunkiem prof. Jerzego Jarockiego i Stanisława Radwana (Miłość na Krymie Mrożka, Teatr Narodowy, 2006/2007). Laureat licznych stypendiów (m. in. MKiDN, 2019, 2023, Stypendium Artystyczne m. st. Warszawy, 2017, stypendia Biblioteki Polskiej w Paryżu na pobyt naukowy w stolicy Francji, 2016, 2019).

Od 2012 r. stały współpracownik „Ruchu Muzycznego”, gdzie zamieszcza recenzje z koncertów w warszawskich placówkach muzycznych oraz ważniejszych festiwali, a także wybory korespondencji, m. in. Zygmunta Mycielskiego i Józefa Czapskiego, Pawła Hertza, Andrzeja Czajkowskiego, Zofii Lissy, Nadii Boulanger. Od 2023 r. współpracownik Polskiego Radia Chopin, gdzie prezentował podcasty poświęcone Chopinowi i sztuce dyrygenckiej (Z batutą i Chopinem…), obecnie zaś recenzuje koncerty i wydawnictwa płytowe na stronie internetowej rozgłośni. Od 2017 r. członek Rady Muzeum Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej (woj. podkarpackie) i współredaktor czasopisma poświęconego temu kompozytorowi i pisarzowi. Publikuje także m. in. w „Odrze” i „Beethoven Magazine”. Od 2013 r. związany współpracą z Izbą Muzealną Poświęconą Rodzinie Wodiczków w Wołominie, jako inicjator spotkań rocznicowych wokół postaci Bohdana Wodiczki, a także prelegent koncertów, również autor artykułów i referatów o dyrygencie, prezentowanych na uczelniach i w mediach kulturalnych w całym kraju. W 2022 r. na zaproszenie Ambasady RP w Reykjavíku wygłosił na Uniwersytecie Islandzkim w tym mieście wykład o kapelmistrzu, opublikował także artykuł w czołowym islandzkim dzienniku „Morgunblaðið”. Przygotowuje tom 1 listów Zygmunta Mycielskiego do jego mentorki, największego pedagoga kompozycji w XX wieku, Nadii Boulanger.

Komentarze są wyłączone.