Małgorzata Chmielewska

Małgorzata Chmielewska- muzykolog i pedagog. Ukończyła studia muzykologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierunkiem ks. prof. Jerzego Pikulika, podyplomowe studia wiedzy o kulturze w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a także Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest autorką artykułów prasowych i haseł encyklopedycznych. Opublikowała też „Tablice kultury”(2004, współautor Adam Margański), „Muzyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum kl. 1-3” (2006) oraz „Leksykon polskich pisarzy muzycznych XX wieku” (2008).Zajmuje się także popularyzacją muzyki prowadząc koncerty i spotkania dla dzieci i młodzieży. Zawodowo jest związana z Agencją koncertową „Alex Concert”, Fundacją Promocji Nieprofesjonalnych Zespołów Muzycznych „Promotus”, Oddziałem Mazowieckim Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W latach 2000-20015 pracowała jako nauczycielka w Wołomińskich szkołach – Gimnazjum nr 1 im. Zofii Nałkowskiej i Prywatnej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego. Od 7 lat pracuje w Polsko-Niemieckiej Szkole Spotkań i Dialogu im. Willy`ego Brandta w Warszawie, ucząc muzyki w języku niemieckim.

Komentarze są wyłączone.