Muzyka cerkiewna

IMG_2595IMG_2566Danuta Michalik przywitała zebranych w Izbie gości, szczególnie serdecznie księdza Michała Dmitruka z Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wołominie, dzięki któremu ten długo oczekiwany koncert mógł się odbyć – na koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu męskiego zespołu muzyki cerkiewnej „Katapetasma” czekaliśmy w Izbie od dwóch lat.

Członkowie zespołu to aktywni uczestnicy liturgii, psalmiści, dyrygenci i teolodzy, którzy działalność koncertową traktują jako przedłużenie doświadczenia nabożeństw. Zespół występował wielokrotnie w kraju i za granicą. Kierownikiem i inicjatorem „Katapetasmy” jest Łukasz Hajduczenia. Męski zespół muzyki cerkiewnej „Katapetasma” obrał swoją nazwę od greckiego terminu określającego zasłonę oddzielającą ołtarzową część świątyni od pozostałych części. Liturgiczna rola zasłony polega na udostępnianiu najbardziej tajemniczego i świętego miejsca w centralnych momentach nabożeństw. Zespół „Katapetasma” analogicznie istnieje po to, aby odkrywać esencję piękna zawartego na przestrzeni całej historii muzyki cerkiewnej. Szczególnie ważny repertuar w działalności zespołu to utwory, których konstrukcja muzyczna pochodzi z najstarszych tradycji śpiewu cerkiewnego takich jak bizantyjska, staroruska czy gruzińska. Tradycje te stanowią wyznacznik muzycznego stylu wschodniej liturgii, na przestrzeni wszystkich epok sztuki zaistniałych w prawosławiu, czego dowodem są melodie monasterskie Rusi istniejące zarówno w monodycznych jak i harmonicznych formach, które to zespół uznaje za bazę wyjściową programów koncertowych i liturgicznych.

Zespół przygotował na ten wieczór najpiękniejsze pieśni prawosławne nawiązujące do najstarszych tradycji śpiewu cerkiewnego – bizantyjskiej, staroruskiej czy gruzińskiej. Na pierwszą część koncertu złożyły się utwory muzyczne związane z nabożeństwem wieczornym, nieszporami: Psalm 103 w melodii zapisanej w Latopisie Ipatiejewskim, najbardziej tradycyjnej dla śpiewu cerkiewnego formie unisono, Psalm 1 „Błogosławiony mąż, który nie idzie na zebranie niegodziwych” w melodii zapisanej w najstarszych manuskryptach prawosławnych, pieśń „Panie, wołam do Ciebie, usłysz mnie”, której słowa przeplatają się z wersetami innych psalmów i hymnów i która kończy się dogmatykiem o wcieleniu Jezusa Chrystusa i Bogurodzicy, najstarszy chrześcijański hymn pochodzący z II wieku „Światłości cicha” oraz „Kantyk Symeona”.

Na część drugą koncertu złożyły się fragmenty utworów z Paschy Krzyża: hymn „Teraz siły niebiańskie z nami niewidzialnie służą” z liturgii Uprzednio poświęconych darów odprawionej w klasztorach w okresie Wielkiego Postu, hymn antyfona z Jutrzni Wielkiego Piątku „Dzisiaj wisi na drzewie ten, który na wodach ziemię zawiesił”, hymn zwycięstwa „Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć i tym, co są w grobach, życie darował” wykonany w tradycji śpiewu gruzińskiego, ikos Święta Paschy „O niewiastach niosących wonności” oraz hymn do Bogurodzicy „Anioł zaśpiewał Bogurodzicy”.
Dziękując za udział w koncercie Łukasz Hajduczenia, który prowadził cały koncert wprowadzając zgromadzonych w Izbie gości w kulturę śpiewu cerkiewnego, zapowiedział pieśń „Mnogije lieta” życząc nią zebranym życia na takim poziomie, aby jego jakość dotarła do wieczności. Galeria

Komentarze są wyłączone.