Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Mińsku Mazowieckim

tekst: Paweł Hryuszwicki
IMG_4288

Klasa Kameralistyki Wokalnej jest autorskim przedmiotem nauczania śpiewu. Utworzona została we wrześniu 1990 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim (obecnie Miejskiej Szkole Artystycznej). Celem działalności pedagogiczno-artystycznej tej klasy jest wychowanie i muzyczne kształcenia młodzieży poprzez:

• wykonawstwo kameralnych kompozycji wokalnych różnych epok i narodów: od renesansowych madrygałów i pieśni romantycznych po piosenki jazzowe, muzykę rozrywkową oraz współczesną,

• kształcenie dyspozycji muzycznych w oparciu o efektywne założenia współczesnej pedagogiki muzycznej,

• doskonalenie dykcji języków obcych, mowy scenicznej i dyspozycji aktorskich.

Tego rodzaju podejście ma charakter kształcenia humanistycznego i kładzie nacisk na nierozłączność tekstu literacko-dramaturgicznego i muzycznego. Ważnym celem przedmiotu jest uwrażliwienie na estetyczne walory język, który w dzisiejszych czasach zostaje często zredukowany do roli nośnika informacji kosztem jego głębi, znaczenia i wyrazu emocjonalnego.

Ta pionierska, przed laty, koncepcja kształcenia wokalnego okazała się z perspektywy czasu niezwykle owocna i społecznie przydatna; pozwoliła wykształcić wielu artystów i odbiorców sztuki.

Komentarze są wyłączone.