Wystwa Fotopastele

IMG_3837Wystawa FOTOPASTELE jest rezultatem warsztatów pastelowych i fotograficznych realizowanych w ramach projektu „Prowadzenie działań wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego Wołomina” finansowanego przez Gminę Wołomin. Po zakończeniu projektu grupa nadal pracuje i doskonali swoje umiejętności. Warsztaty malowania pastelami odbyły się od kierunkiem artystki plastyka Elżbiety Rączki, a fotograficzne – pod kierunkiem artystki fotografki Katarzyny Humińskiej. Obie instruktorki mają wykształcenie artystycznie i humanistycznie, obie mają duży dorobek wystawowy i obie pokazały na wystawie także swoje prace.

Fotografie i pastele wzajemnie nam się przeplatają: żeby namalować obraz robimy najpierw zdjęcia, a malując robimy zdjęcia prac, bo łatwiej jest nam dostrzec jego niedoskonałości. Stąd tytuł wystawy FOTOPASTELE. Co ciekawe Katarzyna Humińska – fotografka, zaczęła malować pastelami, a Elżbieta Rączka, pastelistka, fotografuje przyrodę.

IMG_3642IMG_3633Ta wystawa była zainspirowana Wołominem, jego przyrodą, architekturą, ludźmi, ale też marzeniami związanymi z miejscem, w którym mieszkamy czy pracujemy. Stąd tak różnorodna tematyka prac. Chcielibyśmy, aby Wołomin był coraz piękniejszy i w prezentowanych pracach można to dostrzec.

IMG_3831Na wystawie zaprezentowane zostały prace 16 autorów: Alicji Budziszewskiej, Małgorzaty Dębskiej, Henryki Dobrowolskiej, Marii Góral, Katarzyny Humińskiej pastele i fotografie, Katarzyny Jurczyk, Małgorzaty Kogutowicz, Małgorzaty Lesiak, Anny Machowskiej – Wosik, Adka Michalika – fotografie, Danuty Michalik, Anny Ogonowskiej – Loch, Małgorzaty Skołożyńskiej, Mai Sobczak, Danuty Ściborowskiej – Wytrykus, Elżbiety Rączki. Wśród wystawionych prac pastelowych znalazły się również prace nieskończone, czyli takie, które nie mają jeszcze efektu, z którego autorki byłyby zadowolone. Będą nad nimi jeszcze pracowały.

Projekt, w ramach którego powstała „grupa pastelowa” był tylko impulsem do regularnego spotykania się i tworzenia. Grupa ma już za sobą jedną wystawę w Miejskim Domu Kultury w 2016 r. i przygotowuje się do kolejnej wystawy w styczniu 2018 też w MDK.

Komentarze są wyłączone.